Produkto pagalba

Nerandi reikiamos informacijos apie produktą? Produkto pagalba turėtų padėti.

Apie produktą
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur varius blandit mi, vitae condimentum sapien dapibus ut.
Nuotraukos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur varius blandit mi, vitae condimentum sapien dapibus ut.

DUK

Ar galite pasakyti, kokią programėlę turėčiau naudoti su šiuo prietaisu?

Žinoma. Turėtum naudoti „Smart Life“, skirtą „Android“ 4.1 ar naujesnei versijai ir „iOS“ 9.0 ar naujesnei versijai. 

Kaip susieti šį įrenginį su telefonu?

Procedūra labai paprasta. Tiesiog 5 sekundes palaikyk nuspaudęs pagrindinį mygtuką, kad įjungtum „Wi Fi“ konfigūravimo režimą. Raudona šviesos diodų lemputė rodys, kuris režimas įjungtas: EZ (mirksi greitai) ar AP (mirksi lėtai). Numatytasis „Wi-Fi“ konfigūravimo režimas yra EZ. Norėdamas perjungti vieną režimą į kitą tiesiog 5 sekundes palaikyk nuspaudęs tą patį mygtuką ir įrenginys persijungs iš EZ į AP režimą arba atvirkščiai. Tolesni išsamūs nurodymai dėl susiejimo pateikiami pačioje programoje ir pridėtame vadove. 

Kuo skiriasi EZ ir AP ryšio režimai?

Kai įjungtas EZ (lengvasis) režimas, durų / langų jutiklis tiesiogiai prisijungia prie namų maršruto parinktuvo. Kai įjungtas AP (prieigos taško) režimas, durų / langų jutiklis sukuria prieigos tašką, kuris prisijungia prie išmaniojo telefono ir prie namų maršruto parinktuvo.
* Skirtingo tipo maršruto parinktuvams reikalingi skirtingi režimai. Jei vienas režimas tavo maršruto parinktuvui netinka, perjunk kitą režimą ir pabandyk iš naujo.

Kaip įrenginį atsieti?

Procedūra labai paprasta. Tiesiog 5 sekundes palaikyk nuspaudęs pagrindinį įrenginio mygtuką ir jį atsiesi nuo išmaniojo telefono. Kitas būdas – nueik į programos nuostatų meniu ir įrenginio nuostatų meniu esančiame sąraše pasirink „Remove Device“ (pašalinti įrenginį).

Kaip atkurti pradines įrenginio nuostatas?

Atidaryk programos įrenginio meniu, nueik į „Settings“ (nustatymai) ir tiesiog spustelėk „Restore Manufacturer Defaults“ (atkurti gamintojo numatytąsias nuostatas).

Kaip durų / langų jutiklis veikia?

Veikimo būdas labai paprastas. Šis durų / langų jutiklis veikia naudodamas du komponentus: jutiklį ir magnetą. Į lango rėmą ar durų staktą įmontuojamas jutiklis, o prie paties lango ar durų pritvirtinamas magnetas. Magnetinė srovė sujungia paprastą grandinę, o kai ši sutrikdoma, į išmanųjį telefoną išsiunčiamas pranešimas.

Ar šį durų / langų jutiklį galima montuoti lauke?

Deja, įrenginys nėra nelaidus vandeniui ar atsparus įvairioms oro sąlygoms, todėl jį reikia montuoti patalpose, ten, kur sausa. 

Kokie maitinimo elementai tinka šiam jutikliui?

Naudok du AAA elementus. 

Kaip pakeisti maitinimo elementus?

Procedūra labai paprasta. Pirmiausia nuimk jutiklį, kad pasiektum elementų dėklą. Tada tiesiog išimk senus elementus ir pakeisk juos naujais. 

Kaip montuoti durų / langų jutiklį?

Pirmiausia jutiklio korpusą ir magnetą reikia pritvirtinti taip, kad uždarius duris ar langą atstumas tarp jų būtų mažesnis nei 10 mm. Be to, jutiklio negalima montuoti ant ar šalia metalinio rėmo ar kitų didelių metalinių objektų, nes taip susilpnėtų radijo signalas. Ir, kaip jau minėta, jutiklis nėra nelaidus vandeniui, todėl jį reikia montuoti patalpose ir saugoti nuo bet kokių ekstremalių oro sąlygų.

Kaip šį įrenginį pritvirtinti prie durų, sienos ar lango?

Vienas būdas – įrenginį prie reikiamo paviršiaus (sienos, durų ar lango rėmo) priklijuoti dvipuse lipniąja montavimo juosta. Kitas būdas – montavimo plokštę ir magnetą prie sienos, durų ar lango rėmo prisukti pridėtais varžtais. Rodyklės, esančios ant jutiklio korpuso ir magneto, turi būti atsuktos viena į kitą taip, kaip pavaizduota toliau pateiktame paveikslėlyje.SH2102 sensor

Kokia durų / langų jutiklio elementų veikimo trukmė?

Elementai veikia ilgai – jie laisvai gali veikti iki 6 mėnesių. Tačiau reikia turėti omenyje, kad elementų veikimo trukmė priklauso nuo elementų kokybės ir nuo to, kiek kartų per dieną jutiklis suveikia.

Negaunu jokių pranešimų. Ką daryti?

Nepanikuok. Tiesiog patikrink, ar telefono nuostatose suteiktas reikiamas leidimas – programai „Smart Life“ turi būti įjungti visi pranešimai. 

Kodėl taip dažnai gaunu klaidingus pranešimus?

Nieko tokio, jei dažnai gauni klaidingų pranešimų tada, kai įrenginys neturėtų suveikti. Tiesiog patikrink, ar įrenginys tinkamai pritvirtintas ir gerai uždarytas. 

Nepavyksta prisijungti prie įrenginio. Ką daryti?

Nepanikuok. Pirmiausia įsitikink, kad įrenginys prijungtas prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo, nes 5 GHz „Wi-Fi“ tinklo jis, deja, nepalaiko. Paskui patikrink, ar įrenginys yra „Wi-Fi“ tinklo ryšio zonoje, kurioje ryšio signalas yra stiprus. Tada įsitikink, kad belaidžio ryšio maršruto parinktuvas ar prieigos taškas arba tinklo operatorius neblokuoja P2P (lygiarangių) tipo tinklo.

Įrenginys netikėtai išsijungė. Ar jis sugedo?

Nebijok, jis nesugedo! Tiesiog gali būti, kad išsijungė „Wi-Fi“ tinklas. Patikrink ir, jei reikia, iš naujo paleisk maršruto parinktuvą. Taip pat patikrink, ar neišseko maitinimo elementai – gal juos reikia pakeisti?

Nepavyksta prisijungti prie įrenginio, kai nesu prisijungęs prie namų tinklo. Ką daryti?

Tai gali būti susiję su maršruto parinktuvu, prie kurio šiuo metu esi prisijungęs. Patikrink, ar šiuo metu naudojamame maršruto parinktuve arba prieigos taške įjungta prievado persiuntimo funkcija, kad įrenginys būtų pasiekiamas. Norėdamas gauti išsamesnės informacijos, kreipkis į savo tinklo operatorių.

Ar mano asmens duomenys saugomi laikantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR)?

Taip, žinoma! BDAR saugo pagrindines ES duomenų subjektų privatumo teises ir užtikrina asmens duomenų saugumą. Mūsų platforma visiškai parengta BDAR atitikties vertinimui.

Niekaip negali rasti reikiamos informacijos? Susisiek su mumis!

+370 37 568000

Skambink: Pirmadienį - Penktadienį 8:00 - 17:00

support@acme.eu

Parašyk mums nedelsiant