UAB „ACME Europe“ didina eksporto apimtis

2013 m. rugsėjo mėn. 04 d. UAB „ACME Europe“ pradėjo projekto „UAB „ACME Europe“ eksporto apimčių didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-032) pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“  priemonę „Naujos galimybės“ veiklas. Projekto suma – 62.093,95 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. 

Šio projekto tikslas - UAB "ACME Europe" pardavimo apimčių užsienio rinkose didinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose.

Projekto metu UAB ,,ACME Europe” ir jos gaminama produkcija buvo pristatyta užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Įmonė savo gaminius pristatė šiose parodose: 

•    IFA 2013, IFA 2014 ir IFA 2015 – Berlynas (Vokietija);
•    Distree EMEA 2014 ir Distree EMEA 2015 (Monakas);
•    DISTREE Russia & CIS 2014 (Rusija).

Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį UAB ,,ACME Europe” sudalyvavo 6 tarptautinėse parodose.

UAB ,,ACME Europe“ yra inovatyvi kompanija, kuri siekia tapti savo srities lydere bei pripažinta kompanija. Naujų gaminių kūrimas ir pripažinimas skatina UAB ,,ACME Europe“ plėsti eksporto rinkas. ACME prekiniu ženklu pažymėti produktai yra eksportuojami į 50 pasaulio šalių. Daugiau nei pusę savo gaminamos produkcijos įmonė realizuoja užsienio rinkose.

Be ES paramos lėšų būtų neįmanoma pilnai įgyvendinti projekto. Suteikta ES parama ženkliai prisidėjo prie tiek prie spartesnio pardavimų augimo jau užimamose rinkose, tiek naujų eksporto rinkų užėmimo, nes tarptautinės parodos – viena iš labiausiai pasiteisinančių priemonių vykdant eksporto rinkų plėtrą. Tarptautinės parodos suteikė unikalią galimybę sužinoti daugiau apie konkurencinę aplinką ir gaminių naujoves, leido padidinti įmonės žinomumą tarptautiniu lygiu, užmegzti verslo ryšius bei kartu sudarė galimybę potencialiems klientams iš arčiau susipažinti su įmone ir jos siūlomais gaminiais. Dalyvavimas parodose teigiamai formuoja įmonės įvaizdį, o tai sustiprina įmonės pozicijas esamose rinkose ir palengvina skverbimąsi į naujas rinkas.

Projekto įgyvendinimas tiesiogiai prisidėjo prie UAB ,,ACME Europe“ geresnių veiklos rezultatų bei eksporto apimčių augimo. UAB ,,ACME Europe” įgyvendintas projektas prisidėjo prie Lietuvos įmonių įvaizdžio gerinimo užsienio šalyse, o tai sąlygoja lietuviškos kilmės aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų sektoriaus tarptautinio konkurencingumo stiprėjimą bei šio sektoriaus eksporto apimčių augimą.

Share